Darulilmi

Home » FEKAH SOLAT (Page 2)

Category Archives: FEKAH SOLAT

HUKUM MENGANGKAT SUARA DENGAN BACAAN QURAN ATAU LAINNYA SEMASA MENGIRINGI JENAZAH

HUKUM MENGANGKAT SUARA DENGAN BACAAN ALQURAN ATAU SEBAGAINYA SEMASA MENGIRINGI JENAZAH

ULama empat mazhab bersepakat dilarang mengangkat suara semasa jenazah diangkat samada dengan bacaan al-Quran atau lainnya. Kebanyakan ulama (mazhab Maliki, Syafie dan hambali) mengatakan makruh dan mazhab Hanafi mengatakan makruh tahrim (berdosa).

Imam Ibnu Qudamah (Hambali) berkata:

ويكره رفع الصوت ثم الجنازة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة بصوت،

Makruh mengangkat suara untuk jenazah kerana tegahan Nabi saw untuk diiringo jenazah dgn suara.

Imam Ibnu Muflih (maliki):

ويكره رفع الصوت ولو بالقراءة اتفاقاً

Makruh mengangkat suara untuk jenazah walaupun dgn bacaan alQuran (sepakat mazhab (maliki)

Syeikh Syarbini (syafie) berkata dlm mughnil muhtaj:

ويكره اللغط وهو ارتفاع الأصوات في السير مع الجنازة

Makruh bising iaitu mengangkat suara semasa berjalan dgn jenazah.

Imam Tahawi (hanafi) berkata:

ويكره رفع الصوت قيل يكره تحريماً

Makruh mengangkat suara dan dikatakan sebagai makruh tahrim (berdosa)

DALIL DAN SEBAB

Dalilnya adalah:

(( لا تتبع الجنائز بصوت ولا نار )

“Jenazah tidak boleh diiringi suara dan api.”

HR Abu Daud

وسمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلاً يقول في جنازة استغفروا لأخيكم فقال ابن عمر: لا غفر الله لك،

Abdullah bin Umar mendengar seorang lelaki berkata terhadap jenazah (suara kuat) “ Mintalah ampun untuk saudara kamu” Ibnu umar menjawab “ Allah tidak mengampunkan dosamu.”

SEBAB LARANGAN IALAH MENYERUPAI DGN PERBUATAN ORANG NASRANI.

APA YG SEPATUTNYA DILAKUKAN SEMASA MENGIRINGI JENAZAH

Disebut dlm kitab majmuk:

والمختار بل الصواب ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير مع الجنازة، ولا يرفع صوته بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما بل يشتغل بالتفكر في الموت وما يتعلق به

Pendapat yg terpilih ialah bahkan yg betulnya adalah apa yg dilakukan oleh salafus soleh semasa berjalan dgn jenazah tidak mengangkat suaranya dgn alquran, zikir dan lain2 bahkan sibuk berfikir tentang kematian dan yg berkait dgnnya.

HUKUM QUNUT SUBUH

HUKUM QUNUT SUBUH

Para ulama berselisih pendapat berkenaan dengan hukum qunut subuh yang bukan qunut nazilah . Ada dua pendapat:

PENDAPAT PERTAMA: Disunatkan qunut subuh. Ini pendapat Mazhab Syafie dan Maliki. INi juga pendapat Abu Bakr as-Siddiq, Umar bin Khattab, Usman, Ali , Ibnu Abbas dan Barra bin Azib, mazhab Ibnu Abi LAila, Hasan bin Soleh dan Daud az-zahiri. (dinukil dari kitab majmuk oleh Imam Nawawi)

Imam khatib as-syarbini (syafie) berkata dalam kitab muhnil muhtaj:

وَيُسَنُّ الْقُنُوتُ فِي اعْتِدَالِ ثَانِيَةِ الصُّبْحِ

“ Dan disunatkan qunut pada iktidal yang kedua pada subuh.”

Imam al-Khorsyi (maliki) berkata:

وَنُدِبَ الْقُنُوتُ عَلَى الْمَشْهُورِ …وَيُنْدَبُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ سِرًّا وَيُنْدَبُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ فِي الصُّبْحِ

“ Dan disunatkan qunut mengikut pendapat yg masyhur. Disunatkan juga secara perlahan dan pada waktu subuh.”

DALIL PENDAPAT MENGATAKAN SUNATNYA QUNUT SUBUH

1.

أخرج الدارقطني وعبد الرزاق وأبو نعيم وأحمد والبيهقي والحاكم وصححه عن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قنت شهراً يدعو على قاتلي أصحابه ببئر معونة ثم ترك فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا)

“ Nabi saw berqunut selama sebulan mendoakan kehancuran terhadap pembunuh2 peristiwa bi’r mau’unah kemudian Nabi saw meninggalkan qunut kecuali pada subuh yang mana meneruskannya sehinggalah wafat.”

Imam Nawawi, Ibnu solah, alhakim, alhafiz Muhammad bin Ali albalkhi menghukum hadis ini sahih.

2. Awwam bin Hamzah berkata:

سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح قال: بعد الركوع، قلت عمن ؟ قال: عن أبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم.

Aku bertanya Abu usman tentang qunut subuh. Beliau menjawab “ Selepas ruku’” Aku bertanya “ Dari siapa?” beliau menjawab “ Abu Bakr , Umar dan Usman ra.

Imam Baihaqi berkata ini hadis hasan.

3.
وروى البخاري 1001 ومسلم 677 عن أيوب، عن محمد قال: ” سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ؟ قال : نعم فقيل له : أو قنت قبل الركوع ؟ قال بعد الركوع يسيرا ” وهذا لفظ البخاري

“ Anas ra ditanya adakah Nabi saw qunut waktu subuh?” Anas menjawab “ Ye” Ditanya lagi “ Adakah qunut sebelum ruku?” Anas ra menjawab “ Sejurus selepas ruku’”

Hadis sahih Bukhari dan Muslim

PENDAPAT KEDUA: Tidak sunat qunut subuh. Ini pendapat ibnu mas’ud, Abu hnifah dan anak muridnya , sufyan athauri dan ahmad bin hambal.

DALIL PENDAPAT INI

1.
ما رواه البخاري 1003 , ومسلم 677 وأبو داود 1445, والنسائي 2/203 , وغيرهم , عن أنس بن مالك رضي الله عنه ” أن النبي صلي الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياءٍ من العرب, ثم تركه “

“ Nabi saw berdoa qunut sebulan untuk kehancuran beberapa kabilah arab kemudian meninggalkannya.”

Hadis sahih bukhari dan Muslim.

Imam nawawi berkata:

Maksud hadis ini ialah meninggalkan doa laknat kepada orang kafir sahaja bukan meninggalkan semua qunut. Ataupun maksudnya meninggalkan qunut selain subuh.”

Kesimpulan
Ini adalah adalah diantara perkara khilafiah furu’ , kita tidak patut berbalah pasalnya. Hormatilah pandangan orang lain.

APA PERSOLAN AGAMA BOLEH POST PD KOMEN ATAU EMAIL salman_almisri@yahoo.com

MUSYKIL HUKUM HAKAM QUNUT ATAU SOLAT ATAU LAIN2  JUGA BOLEH DIAJUKAN.

«

HUKUM MENGGERAKKAN JARI SEMASA TASYAHUD

HUKUM MENGGERAKKAN JARI KETIKA TASYAHHUD

ULAMA BERSEPAKAT BAHAWA MENGGERAKKAN JARI SEMASA TASYAHHUD TIDAK WAJIB

Ulama berselisih pendapat terhadap ADAKAH DISUNATKAN PERKARA INI kepada DUA PENDAPAT:

PENDAPAT PERTAMA: Tidak disunatkan menggerakkan jari semasa tasyahhud. Ini adalah pendapat utama dalam mazhab SYafie, Hambali dan Maliki.

MAZHAB SYAFIE:

Imam nawawi telah menerangkan dalam kitabnya 301/3 al-Majmuk :

“ Pendapat Sahih oleh kebanyakan ulama syafie ialah tidak sunat menggerakkan jari dan tidak batal sekiranya menggerakkan jari kerana ia adalah amalan sedikit.”

Dalam kitab mazhab al-Fiqh ala mazahibil arbaah disebut:

الشافعية قالوا: يشير المصلي بالسبابة عند قوله: إلا الله، ويديم رفعها بلا تحريك إلى القيام في التشهد الأول، والسلام في التشهد الأخير، ناظرا إلى السبابة في جميع ذلك.

Ulama syafie berkata : Orang yang solat menunjukkanjari tulunjuknya semasa perkataan : إلا الله dan sentiasa mengangkatnya sehingga bangun pada tasyahhud pertama dan sehingga salam pada tasyahhud akhir sambil memandang ke jari telunjukknya disepanjang mengangkat jari itu.”

MAZHAB HAMBALI:

Disebut dalam kitab Mughni bahwa tidak sunat menggerakkan jari dan juga dalam kitab fiqh ala mazahibil arbiah:

ويشير بسبابته في تشهده ودعائه عند ذكر لفظ الجلالة، ولا يحركها.

“ Menunjukkan jarinya dalam tasyahhud dan doanya semasa menyebut nama Allah dan tidak menggerakkannya.”

MAZHAB HANAFI

Disebut dalam kitab addurrul Mukhtar:

والمعتمد أنه يشير بسبابة يده اليمنى عند الشهادة يرفعها عند نفي الألوهية عما سوى الله تعالى بقوله (لا إله) ويضعها عند إثبات الألوهية لله وحده بقوله (إلا الله)

Pendapat muktamad adalah memberi isyarat dgn telunjuk jari kanan semasa mengucap dengan mengangkatnya semasa menafikan ketuhanan selain allah iaitu ketika (la ilaha ) dan meletakkannya semasa menetapkan ketuhanan hanya pada Allah iaitu ketika (illallah )

DALIL MEREKA

HADIS 989 RIWAYAT ABU DAUD DAN NASAIE (NO 1194) DENGAN SANAD SAHIH:

ABDULLAH BIN ZUBAIR BERKATA:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها”

“ Sesungguhnya Nabi saw menunjukkan isyarat dgn jarinya (semasa tasyahhud) dan tidak menggerakkan jari itu.”

Imam nawawi mengatakannya sahih dan juga Syuaib al-Arnaut ketika mentahqiq hadis ini.

PENDAPAT KEDUA: DISUNATKAN MENGGERAKKAN JARI SEMASA TASYAHHUD.

INI ADALAH PENDAPAT MAZHAB MALIKI, ULAMA SAUDI DAN SEBAHAGIAN ULAMA MAZHAB SYAFIE SEPERTI SYEIKH ABU HAMID, AL-ALBANDANIJI DAN ABUT TAIYYIB.

DISEBUT DALAM KITAB SYARAH SAGIR (MALIKI):

“ Dan disunatkan sentiasa menggerakkan telunjuk dengan gerakan sederhana dari awal tasyahud sehingga akhir kekanan dan kekiri bukannya keatas dan kebawah.”

DALIL MEREKA

Hadis riwayat Ahmad, Nasaie (1192) dan Abu daud dari sahabat وائل بن حجر ra berkata dalam sifat solat Nabi saw:

ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها.

” Kemudian baginda mengangkat jarinya dan aku melihat baginda saw menggerakkannya dan berdoa dengannya.”


Imam baihaqi berkata :

يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بها لا تكرار تحريكها، حتى لا يعارض حديث ابن الزبير

“ Mungkin maksud kpd gerak ialah mengisyaratkannya dan bukan mengulangi gerakan supaya tidak bercanggah dgn hadis ibnu Zubair.

Syuaib al-Arnaut berkata:

Hadis ini walaupun sahih tetapi lafaz “ maka aku melihat nabi saw menggerakkannya dan berdoa dgnnya” adalah lafaz yg syaz yg hanya disebut oleh Zaidah bin Qudamah tanpa disebut oleh anak murid asim bin kalib iaitu sufyan bin uyaynah, Khalid alwasiti , sufyan asthauri dan lain2.

KESIMPULAN

KEDUA2NYA ADALAH PENDAPAT ULAMA DAN MEMPUNYAI DALIL YG KUKUH . OLEH ITU KITA TIDAK BOLEH MERENDAHKAN MANA2 PENDAPAT. SAYA MEMILIH PENDAPAT PERTAMA IAITU JUMHUR ULAMA.

APA2 SOALAN BOLEH POST PD KOMEN ATAU EMAIL salman_almisri@yahoo.com

HUKUM SOLAT JAMAK KERANA HUJAN

HUKUM SOLAT JAMAK KERANA HUJAN

Mazhab Syafie , Maliki dan Hambali berpendapat harus jamak untuk hujan.

DALIL PENGHARUSAN

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال‏:‏ «صلّى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظّهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً» زاد مسلم «من غير خوف ولا سفر»‏.‏

“ Rasulullah saw sembahyang zuhur dan Asar secara jamak di Madinah dan magrib serta isya secara jamak. (Hadis sahih Bukhari) dalam riwayat muslim ditambah “ Tanpa ada sebab takut atau bermusafir.”

Imam Syafie dan Malik berkata:

أرى ذلك بعذر المطر

“Aku berpendapat ini disebabkan hujan.”

HUKUM HAKAM YG BERKAIT

1. Mazhab maliki dan Hambali tidak membenarkan jamak untuk bagi solat zuhur dan asar berdasarkan kata2 Abi salamah bin abdur rahman:-

«إنّ من السّنّة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء»‏.

“ Sesungguhnya daripada sunnah ialah menjamakkan solat magrib dan Isya ketika hujan.”

ADAPUN MAZHAB SYAFIE MEMBOLEHKAN JAMAK BAGI ASAR DAN ZUHUR SEPERTI MANA DIBOLEHKAN MAGRIB DAN ISYA.

2. MAZHAB SYAFIE DAN MALIKI HANYA MEMBENARKAN JAMAK TAKDIM UNTUK HUJAN.

Adapun mazhab hambali dan juga qaul qadim bagi imam Syafie membenarkan jamak takdim dan jamak takhir.

SYARAT2 JAMAK HUJAN BAGI MAZHAB SYAFIE ADALAH SAMA DGN SYARAT JAMAK TAKDIM SEMASA MUSAFIR IAITU MULAKAN DGN SOLAT YG PERTAMA (MAGRIB ATAU ZUHUR), NIAT JAMAK PADA SOLAT PERTAMA DAN BERTURUT2.

DITAMBAH SYARAT KHAS UNTUK JAMAK KERANA HUJAN:

1. ADANYA HUJAN SEMASA TAKBIRATUL IHRAM SOLAT YANG PERTAMA DAN KEDUA DAN SEMASA SALAM SOLAT KEDUA.

2. RUKHSAH INI HANYA UNTUK YANG SOLAT JEMAAH DI MASJID. Ini pendapat mazhab Syafie dan Maliki. Mazhab Hambali mengharuskan untuk solat jamak kerana hujan di rumah atau dimasjid, bersendirian atau berjemaah.

3. MAZHAB SYAFIE DAN MALIKI TIDAK MEMBENARKAN JAMAK UNTUK ANGIN YANG KUAT. Mazhab hambali membenarkannya.

Rujukan : الموسوعة الفقهية الكويتية

HUKUM JAMAK SOLAT JUMAAT DENGAN SOLAT ASAR

HUKUM JAMAK SOLAT JUMAAT DENGAN ASAR

– Orang yang bermusafir tidak wajib solat jumaat dan jika dia solat jumaat jumaat sah jumaatnya dan tidak perlu solat zuhur. Ini adalah ijmak ulama.
– Pada hari jumaat juga boleh bagi musafir melakukan solat jamak takdim atau takhir untuk solat zuhur dan asar.

ULAMA BERSELISIH TERHADAP HUKUM SOLAT JUMAAT DIJAMAK DGN SOLAT ASAR KEPADA DUA PENDAPAT:-

PENDAPAT PERTAMA: Mazhab hambali tidak membenarkan jamak diantara solat jumaat dengan Asar.

DALIL MEREKA:

1. Tidak ada dalil membolehkan, asal bagi hUkum ibadat adalah dilarang kecuali ada dalil.
2. Tidak boleh digunakan hukum qias dalam ibadat. Oleh itu tidak boleh samakan dengan zuhur.
3. Solat jumaat adalah solat yang berbeza dgn solat zuhur dr segi hukum hakamnya.

Ini disebut dlm kitab Kasyaful Qina’ dan Matalib ulun nuha.

PENDAPAT KEDUA: JUmhur ulama membenarkan jamak takdim diantara solat jumaat dengan solat asar.

Cuma bagi mazhab syafie hanya boleh jamak takdim diantara solat jumaat dan solat asar dan tidak boleh jamak takkhir dengan melakukan solat jumaat diwaktu asar. (MAjmuk Syarhul muhazzab)

Adapun mazhab maliki memboleh jamak takdim atau jamak takhir bagi solat jumaat dan asar. Harus jamak takhir dgn membuat solat jumaat diwaktu asar . (Manhul Jalil)

DALIL PENDAPAT JUMHUR

1. Solat jumaat adalah ganti kepada solat zuhur.
2. Tidak ada tegahan dr Nabi saw untuk melakukan jamak dgn jumaat walaupun terdapat banyak safar pd hari jumaat pd zaman Nabi saw.
3. Qias jumaat dgn zuhur pada jamak takdim adalah dari bab Rukhas yang dibenarkan oleh ulama usul fekah.

KESIMPULAN: Pendapat yg kuat ialah harus jamak takdim sahaja diantara jumaat dan asar. Adapun jamak takhir hendaklah diantara solat asar dan zuhur sahaja.

APA2 PERSOALAN HUKUM BOLEH HANTAR DI COMMENT ATAU salman_almisri@yahoo.com

HUKUM SOLAT GAIB

HUKUM SOLAT JENAZAH GAIB

ULAMA TELAH BERSELISIH PENDAPAT DALAM MASALAH INI.

PENDAPAT PERTAMA: DIHARUSKAN solat jenazah yang tidak ada (gaib) di tempat di solatkan jenazah. Ini pendapat mazhab HAMBALI dan mazhab SYAFIE.

PENDAPAT KEDUA: mengatakan solat jenazagh gaib khusus untuk Nabi saw dan para sahabat kepada mayat Najasyi dan TIDAK BOLEH SOLAT JENAZAH GAIB UNTUK KITA SEMUA.

PENDAPAT KETIGA: HANYA BOLEH SOLAT GAIB KETIKA MANA MAYAT TERSEBUT TIDAK DISOLATKAN .

DALIL PENGHARUSAN

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات، وقال: “استغفروا لأخيــكم”. [ متفق عليه: البخاري1245، ومسلم 951 ].

Nabi saw mewar2kan kematian Najasyi pada hari kematiannya dan keluar bersama sahabat ke tempat solat. Lalu dibuat sof dan baginda bertakbir empat takbir . Sabdanya: Minta ampunlah untuk saudara kamu. (sahih Bukhari dan Muslim)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شاباً ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه أو عنها فقالوا: ماتت. قال: ( أفلا آذنتموني )؟ قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال : ( دلوني على قبرها ) فدلوه فصلى عليها ،ثم قال: ( إن هذه القبور مملؤة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم ). [ رواه البخاري

Seorang wanita hitam jadi sebagai tukang bersih masjid. Suatu hari Nabi saw rasa ketiadaannya, lalu Nabi saw bertanya dan mereka menjawab “Sudah mati.” Nabi bersabda “Kenapa tidak beritahu kepadaku?” Seolah2 mereka memperkecilkan wanita itu. Nabi bersabda “Tunjukkan aku kuburnya.” Lalu mereka menunjukkannya . Nabi pun solat disitu dan berkata “ Kubur ini asalnya dipenuhi dgn kegelapan dan solat ku menyebabkan Allah memberi cahaya kepada mereka.”

SOLAT DIBENARKAN SEHINGGA SEBULAN BERDASARKAN:

أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب, فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. [ رواه الترمذي حديث رقم (1038) , والبيهقي 4/48 , قال الحافظ في التلخيص : ورواه البيهقي وإسناده مرسل صحيح ].

“Ummu saad mati dan Nabi saw tidak ada . Apabila Nabi saw sampai , nabi menyembahyangkannya selepas berlalu sebulan.”

DALAM MAZHAB SYAFIE TIDAK BOLEH SOLAT JENAZAH GAIB SEKIRANYA DALAM BANDAR ATAU TEMPAT YANG SAMA WALAUPUN IANYA JAUH. SEKIRANYA DI LUAR KAWASAN KITA WALAUPUN TIDAK SAMPAI JARAK SOLAT QASAR DIBOLEHKAN SOLAT GAIB.